ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת למניעת פעולות המיסיון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים