ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לעניני המיעוטים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים