ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לעניני עירית עכו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים