ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לעניני רמלה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים