ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לענין חוק הדרכונים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים