ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לענין השם מגדל - גד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים