ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לענין הריסת הצריפים בשכונת עזרא

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים