ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לענין אבו-גוש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים