ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה בענין שיכון במעברת חיריה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים