ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק שירות המדינה (גימלאות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים