ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לענין שיכון מעברת גדרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים