ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לענין מעברת חיריה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים