ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים