ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לענין חוק נכי מלחמות שלפני הקמת המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים