ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק הביטוח הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים