ועדה של הכנסת ה-2

פגישת ועדת משנה עם משלחת מובטלים מרמלה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים