ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה בענין חוקי הנכים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים