ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לענין הפועלים הערביים בראשל"צ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים