ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ב-1951

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים