ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (שעות עבודה במפעלים מוגבלים בשמוש בזרם חשמלי)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים