ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה בענין החוק לתיקון פקודת הפיצויים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים