ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק משפחות החללים שנספו במערכה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים