ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לענין חוק הנכים (סיכום)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים