ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה להצעת החוקה לתשלומים למשפחות חיילים בשרות חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים