ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה בענין העובד זאב קרמר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים