ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה א' בראשות היו"ר ישראל גורי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים