ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק הרשויות המקומיות (תוספת מס הכנסה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים