ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לעניני רישום הזהב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים