ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק הנפט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים