ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לנזוקי מלחמת השחרור בים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים