ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לנזוקי מלחמת השחרור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים