ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לעניני משכורת (של ו. הכספים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים