ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לענין מלוות לרשויות המקומיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים