ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לפקוח על מטבע חוץ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים