ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לשיחרור פקדונות ממלווה חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים