ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לבירור שאלות הקשורות באומדן ההכנסות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים