ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לנכסי נפקדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים