ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לענינים הכרוכים בפעולות מבקר המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים