ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לתקנות הארנונה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים