ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לפניות הציבור (של ו. הכנסת)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים