ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לעניני טבק

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים