ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה למחיר הזית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים