ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לאספקה בכפר הערבי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים