ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לאספקת הסבון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים