ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לברור בעית הסבון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים