ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק הפיקוח על ייצוא צמחים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים