ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק פקודת הסמכויות בעניני יבוא יצוא ומכס

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים