ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לעניני יבוא וקצוב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים