ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לתקנות ההגנה (הוראות שעה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים