ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לעניני ייצור וייבוא חקלאי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים